Nahajate se tukaj

Osebna izkaznica

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa pravice in interese študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, se zavzema za njihovo uresničitev, ter skrbi za kakovosten študij ter pestro in kakovostno študentsko življenje. ŠOU v Ljubljani avtonomno izvaja študentske interesne in obštudijske dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področjih izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. 

ŠOU v Ljubljani je stanovska organizacija vseh študentov ljubljanske univerze s kolektivnim članstvom, deluje pa po načelih parlamentarne demokracije. Najvišje zakonodajno telo je študentski zbor, v katerem so predstavniki posameznih fakultet, ki so izbrani na dvoletnih študentskih volitvah. Študentski zbor izvoli predsedstvo, ki ga skupaj s šestimi vodji resorjev vodi predsednik. 
 

ŠOU v Ljubljani zastopata:

  • predsednica: Mubina Vrtagić
  • direktor: Andrej Klasinc

 

Poslanstvo ŠOU v Ljubljani je zastopanje interesov in pravic študentov ter zavzemanje za njihovo uresničevanje, predvsem na področju izboljševanja študijskih razmer in socialnih razmer študentov, ki študirajo na članicah ŠOU v Ljubljani. Namen ŠOU v Ljubljani je na demokratičen način strukturirati stališča do različnih družbenih in študentskih vprašanj ter voditi študentsko politiko na področjih, ki so pomembna za študentsko javnost. Poleg tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja tudi z izvajanjem interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrbi za pestro študentsko življenje študentov v Ljubljani.

Vrednote, ki jim organizacija pri svojem delovanju sledi, so naslednje:

KRITIČNOST

TRANSPARENTNOST

INOVATIVNOST

DEMOKRATIČNOST

NAPREDEK

 

OSNOVNI PODATKI

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani)
Pivovarniška 6
1000 Ljubljana 
Slovenija

 

matična številka: 5133734
davčna številka: 55049745 
identifikacijska številka za DDV: SI 55049745
transakcijski račun: SI56 02010-0018933202