Nahajate se tukaj

10.08.2015 Razpisna dokumentacija za oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za vzdrževalna dela na objektih Pivovarniška ulica 6, Ljubljana

Ljubljana, 10/08/2015 - 11:30
genericsou_3.png

ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe po tem razpisu za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela pri prenovi objektov na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana. Gre za II. fazo del. Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe skladno s tem vabilom v nadaljevanju. Ponudbo lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Predmet tega povabila k javnemu zbiranju ponudb je prenova zaradi vzdrževanja objekta v lasti naročnika na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana v II. fazi predvidenih del. Opis predmeta in zahteve naročnika so podane v nadaljevanju razpisne dokumentacije, ki se nahaja v priponki spodaj.

 

V skladu s spremenjenim javnim zbiranjem ponudb, lahko ponudniki vlogo oddajo do vključno 31. avgusta 2015 (velja poštni žig). Natančnejša navodila za oddajo vloge, kot tudi druga razpisna določila, so zapisana v priloženi dokumentaciji.