Nahajate se tukaj

16.03.2015 Razpis za nadomestne volitve v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani in Upravne odbore ŠOVZ 20152016

Ljubljana, 16/03/2015 - 11:15
genericsou_3.png

 

 

Na podlagi 38. člena Volilnega pravilnika in 114. člena Pravilnika o Razsodišču ŠOU v Ljubljani

 

R A Z P I S U J E M

 

NADOMESTNE VOLITVE V ŠTUDENTSKI ZBOR ŠOU V LJUBLJANI IN UPRAVNE ODBORE ŠOVZ 2015/2016

Volitve bodo potekale v sredo, 6.maja 2015, od 9.00 do 18.00 na sledečih volilnih enotah:

 

26. Šola za risanje in slikanje

Kandidati lahko kandidirajo v Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na naslednja mesta:

  •     1 predstavnik visokošolskega zavoda kot študentski poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani;

 

Kandidat mora kandidaturo vložiti na predpisanem obrazcu in v njem navesti:

  •     volilno enoto, v kateri kandidira;
  •     eno (1) mesto ali področje, na katerem kandidira, kot to izhaja iz razpisa;
  •     osebne podatke kandidata (ime, priimek, rojstni datum in kraj rojstva, naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča, kontaktno številko, v kolikor jo kandidat uporablja, elektronski naslov, v kolikor ga kandidat uporablja, letnik in smer študija);
  •     program, s katerim nastopa na volitvah za področje, za katerega kandidira;
  •     lastnoročni podpis kandidata.

 

Obrazcu mora biti priloženo originalno potrdilo o statusu študenta na volilni enoti, na kateri kandidat kandidira za študijsko leto 2014/15.

Kandidature se do vključno 11. aprila 2015 odda priporočeno po pošti na ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana z dopisom »Volilna komisija, kandidatura« ali vloži v tajništvu ŠOU v Ljubljani v času uradnih ur.

Obrazec za kandidaturo je skupaj z razpisom objavljen na spletni strani ŠOU – www.sou-lj.si. Vloga je vložena pravočasno, če jo Volilna komisija prejme najkasneje na dan 11.4.2015. Vloge, ki prispejo po pošti po 11.4.2015, so pravočasne samo, če so bile oddane na pošto najkasneje do vključno 11.4.2015. Ostale vloge Volilna komisija kot prepozne zavrže.

 

V Ljubljani, dne 16. marec 2015

Predsednik Razsodišča

ŠOU v Ljubljani

Matej Brajnik