Nahajate se tukaj

17.12.2014 Javno zbiranje ponudb za tisk časopisa Tribuna - podaljšan rok za oddajo

Ljubljana, 01/10/2015 - 07:00
genericsou_3.png

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb za tisk časopisa TRIBUNA

 

Tribuna, stalna dejavnost ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb po tem razpisu za izbiro najboljšega ponudnika za izvedbo tiska časopisa Tribuna.

 

Ponudbo lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

 

Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika ŠOU v LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA najkasneje do 23. 12. 2014 do 12:00. Ponudnik lahko ponudbo odda tudi osebno v tajništvo ŠOU v Ljubljani na naslovu ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63 v Ljubljani (4. nadstropje) in sicer vsak delovnik med 10:00 in 14:00.

 

Kontaktna oseba je urednica časopisa Jasmina Šepetavc, elektronska pošta: urednistvo@tribuna.si.