Nahajate se tukaj

22.12.2014 Javno zbiranje ponudb za vzdrževalna dela - podaljšan rok prijave

Ljubljana, 01/10/2015 - 07:00
genericsou_3.png

Razpis za oddajo ponudbe za vzdrževalna dela - podaljšan rok za oddajo ponudbe

 

ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju ''Naročnik'') vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe po tem razpisu za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela pri prenovi objektov na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana. Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe skladno s tem vabilom v nadaljevanju.

Ponudbo lahko odda vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Predmet tega povabila k javnemu zbiranju ponudb je prenova zaradi vzdrževanja objekta v lasti naročnika na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana.

Opis predmeta in zahteve naročnika so podane v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Pisne ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika najkasneje do 29. 12. 2014 do 10.00 h.