Nahajate se tukaj

24.07.2014 Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016

Ljubljana, 01/10/2016 - 07:00
genericsou_3.png

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 - ZUJF in 46/14) in Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09) objavlja javnI RAZPIS za izbiro ponudnikov SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZA LETI 2015 in 2016.

  1. 1.Prvo odpiranje vlog bo 2. 9. 2014. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 1. 9. 2014. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
  2. 2.Drugo odpiranje vlog bo 2. 9. 2015. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 1. 9. 2015. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.

Odpiranji vlog nista javni.

Predložena vloga ponudnika mora biti v zapečateni kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge« - (točka 2 razpisne dokumentacije).